Aktualizované dne: 13.07.2024

Nákupní košík

Košík neobsahuje žádné položky

Legislativa a ukázky užití elektromotorů.

Legislativa a ukázky užití elektromotorů.

fotogalerie není

Legislativa vztahující se k provozu jízdních kol vybavených pomocným motorkem.

  • Cena bez DPH: na dotaz
cena bez DPH
na dotaz
Skladem: NE
expedice: na tel. dotaz


Pro inspiraci, ukázky užití elektromotorů zde: obrázky

 

 Předpis č. 341/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Výtah z části předpisu vztahující se k přídavným motorkům jízdního kola: 

8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže

a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle bodu 1, 2),

b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,

c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,

d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm3,

e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1,

f) montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.

9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola (tandemy) a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.