Aktualizované dne: 20.10.2021

Nákupní košík

Košík neobsahuje žádné položky

Náhradní zdroj NZ UNI závěsný

další obrázky

Přístroj pro zálohování síťového napětí pro čerpadla ústředního topení do výkonu čerpadla 150W s toroidním transformátorem.

  • Kód: NZ UNI ZTV
  • Cena bez DPH: 3057,85 Kč
  • Cena s DPH: 3700 Kč
  • DPH: 21%
cena bez DPH
3057,85 Kč
Skladem: na objednávku
expedice: na tel. dotaz

Náhradní zdroj NZ UNI závěsný 

 

Velkou výhodou tohoto zdroje oproti jiným, je spolehlivý, dlouhodobým provozem prověřený, zcela celoročně bezobslužný provoz zálohování síťového napětí pro čerpadla ústředního topení a udržování akumulátoru v plně nabitém stavu.
Nepostradatelný i u plynového, nebo krbového vytápění s teplovodní vložkou a oběhovým čerpadlem do výkonu 150W, (u silnější verze do 300W (500W)).
Může též sloužit jako "inteligentní" nabíječka automobilových akumulátorů.
Rovněž i k provozu jiných spotřebičů do danného výkonu. (Osvětlení, ventilace a pod.)

Není ideální pro některé sotřebiče obsahující řídící elektronické obvody. (některé plynové kotle a pod)

Parametry: NZ UNI

Síťové napětí: 200 až 240 V, 40 až 60 Hz
Akumulátor: běžný automobilový, nebo gelový akumulátor 12 V, 30 až 150 Ah (není součástí dodávky)
Měnič: 12 Vss / 230V/50Hz, max.200 W krátkodobě, 150 W trvale  (Nesínusové napětí)

 

Doba zálohování:

Doba zálohování se dá spočítat podle vzorce:

T=C/(2+(P/10)),
kde: T=doba zálohování v hod., C=kapacita akumulátoru v Ah, P=příkon čerpadla ve W.

Příklad: čerpadlo 60W, akumulátor 12V 40Ah, T=40/(2+60/10)=40/8=5hodin. Při snížení příkonu čerpadla, použití termostatu a zvětšení kapacity akumulátoru se doba zálohování úměrně prodlouží.

Funkce:

Přístroj zálohuje síťové napětí 230V, 50 Hz. Je-li přítomno síťové napětí, přístroj dobíjí připojený olověný akumulátor a udržuje ho v nabitém stavu. Dojde-li k výpadku sítě, přístroj se automaticky přepne na měnič 12V/230V/50Hz, který z připojeného akumulátoru 12V vyrábí chybějící síťové napětí 230V/50Hz. Součástí přístroje je i termostat, jehož čidlo snímá z horkého vývodu vody z kotle nebo krbové vložky teplotu vody a sepne čerpadlo při teplotě, kterou si nastavíte knoflíkem na čelním panelu přístroje. Je-li knoflík na levém dorazu, čerpadlo se točí stále, nezávisle na teplotě čidla.


Podrobně o funkci náhradního zdroje:

Náhradní zdroj v sobě obsahuje měnič, automatickou nabíječku, sledovač sítě, termostat, ochranný obvod baterie, nadproudovou ochranu měniče, podpěťovou ochranu baterie dvojího druhu a tavné pojistky sítě a akumulátoru.

Měnič - mění stejnosměrné napětí z akumulátoru 12V na střídavé napětí 230V, 50Hz tak, že 12V je v rytmu 50Hz spínáno do dvou vinutí transformátoru a transformováno na 230V. Výstupní průběh měniče je obdélníkový s mírně šikmými náběžnými hranami, s plynulým průchodem nulou, což se osvědčilo pro napájení motorků s rozběhovou fází přes kondenzátor, jakým oběhové čerpadlo ústředního topení je. Měniči nevadí induktivní charakter odběru čerpadla, pro jistotu je měnič silně předimenzován.

Automatická nabíječka funguje, když jde el. síť. Nabíjí akumulátor pulzně, pulzy jdou 100x za vteřinu a jejich proudová velikost je 5 až 10A, podle stavu nabití akumulátoru. Střední hodnota nabíjecího proudu je 2 až 3A. Nabije-li se akumulátor na napětí cca 14,7V, nabíječka se automaticky vypne a akumulátor "odpočívá". Klesne-li jeho napětí pod 12,8V, nabíječka se opět sama zapne a akumulátor znovu dobije až na 14,7V a toto se stále opakuje, podle stavu akumulátoru několikrát za den, až jednou týdně.

Sledovač sítě - sleduje, jde-li el. síť a přepíná režim přístroje buď na nabíječku nebo měnič.

Termostat - porovnává teplotu čidla termostatu s nastavením knoflíku na čelním panelu přístroje, je-li teplota čidla vyšší, než nastavená hodnota, sepne el.proud do výstupní zásuvky a čerpadlo se roztočí. Je-li teplota nižší, čerpadlo vypne. Hystereze nastavená v přístroji je asi 10 st. Celsia (např. když při 60 st. zapne, při 50 st. vypne). Je-li knoflík termostatu na levém dorazu, čerpadlo se točí stále.

Ochranný obvod baterie - zabrání poškození přístroje přepólováním akumulátoru.

Nadproudová ochrana měniče - při přetížení cca na 0,5 vteřiny měnič vypne a v těchto intervalech zkouší, zda přetížení ještě trvá. Přitom bliká žlutá kontrolka "přetížení".

Podpěťová ochrana baterie dvojího druhu - při poklesu napětí akumulátoru pod 10,5V se zablokuje měnič a pod 10V se úplně odpojí akumulátor. Dojde-li ovšem k poklesu napětí pod 10V, přístroj už k sobě akumulátor nepřipojí a ani jej nenabije, už jej nepovažuje za akumulátor, protože nesplňuje správné vstupní hodnoty pro napájení přístroje ( 11 až 15V). Když akumulátoru klesne napětí pod 10V a přístroj jej k sobě nepřipojí, je nutné ho nabít na jiné nabíječce, aby jeho napětí bylo alespoň 11V.
Tavné pojistky - zabrání tomu nejhoršímu při zkratu ve výstupní zásuvce přístroje nebo při poruše koncových tranzistorů měniče, což je vzácné, ale stát se to může, např. když uhodí blesk do vedení někde blízko.

 

Dodávana je verze s volmetrem i bez. Záleží na dodávce od výrobce. Ceny jsou stejné.